Har du frågor eller idéer?

Vi arbetar ständigt med att samla in feedback och utveckla tjänsten för att den ska passa alla behov och användare.

Maila oss på support@vakta.se så återkommer vi snarast möjligt.