En digital trygghetstjänst

När de traditionella säkerhetsföretagen erbjuder trygghetstjänster för hemmet, finns vi för de allmänna ytorna i ert gemensamma bostadsområde.

Anslut dig och dina grannar till oss

Öka tryggheten med enkla funktioner.

1. Koll på läget

Ni får tillgång till aktuella händelser och lokal information.

2. Ronderingar

Möjlighet finns att stärka upp ert område med ronderande väktare.

3. Kalla på hjälp

Vid behov kan ni kalla ut en väktare för att hantera en pågående situation.

Förening, byalag, eller samfällighet?

Tack vare att vi bevakar hela ert område och ni delar på kostnaden, blir avgiften per hushåll låg.

Skicka in er intresseanmälan idag, vi expanderar kontinuerligt till nya områden.

Ladda hem appen