top of page

Trenden med klockrån fortsätter i Stockholm. Så här skyddar du dig

Uppdaterat: 25 mars 2022

Det var under 2019 som de första rapporterna om en kraftig ökning av denna typ av rån började nå medierna.

Vi på Vakta har på senaste tiden fått höra berättelser från ett flertal personer, både kvinnor och män, som har blivit utsatta för just klockrån.


Rånen är ofta av grov karaktär där personer, med våld eller under vapenhot, rånas på sina exklusiva klockor. Ibland förföljs offret hem och rånet sker i trapphuset eller i bostaden.


Orsakerna till att just klockrånen ökar är flera. Dels har kriminella aktivt börjat söka efter rånofffer med dyra klockor, dels har Polisen märkt att klockorna används som betalningsmedel av grovt kriminella sinsemellan istället för kontanter.


Så skyddar du dig från klockrån


- Var försiktig med att exponera dyra klockor i exempelvis sociala medier, i offentlig miljö eller på andra ställen där de kan uppmärksammas.

- Var uppmärksam när du ska gå in i din port. Släpp inte in obehöriga. Se till att porten går igen efter dig.

- Om du är hemma och hör ovanliga ljud i trapphuset, kontrollera försiktigt vad det kan vara. Vid misstanke om brott, ring 112!


Vakta är Sveriges första överfallslarm i mobilen med omedelbar väktarutryckning. Att ha en trygghetsapp eller överfallslarm i mobilen, är ett bra sätt att öka sin personliga säkerhet på. En app är inte bara användbar som skydd i hotfulla situationer utan kan också vara livsavgörande om du skulle råka ut för en olycka.

Comments


bottom of page