Trygghet genom innovation

Vakta visar vägen mot framtidens säkerhetstjänster med uppdraget att genom innovation, samarbete och engagemang öka tryggheten i samhället – ett område i taget.

Om Vakta

Den privata säkerhetsbranchen har växt mycket under de senaste åren och har idag nästan lika stor omsättning och antal anställa som Polismyndigheten.

Trots detta är det få bolag som riktar sig mot privatpersoner och det kan vara svårt eller krångligt att upphandla säkerhetstjänster.

För att göra det enklare för privatpersoner att få tillgång till väktartjänster skapade vi en tjänst som gör det möjligt att knyta ihop väktarbolag med privatpersoner.

Ledning

Erik Forsberg
VD
Alexander Yngling
Teknisk chef
Johan Eriksson
Marknadschef

Pålitliga väktare

Vi arbetar enbart med auktoriserade väktarbolag med lång erfarenhet och utbildad personal.