Trygghet genom innovation

Vakta visar vägen mot framtidens säkerhetstjänster med uppdraget att genom innovation, samarbete och engagemang öka tryggheten i samhället – ett område i taget.

Om Vakta

Den privata säkerhetsbranchen har växt mycket under de senaste åren och har idag nästan lika stor omsättning och antal anställa som Polismyndigheten. Trots detta är det få bolag som riktar sig mot privatpersoner och det kan vara svårt eller krångligt att upphandla säkerhetstjänster.

För att göra det enklare för privatpersoner att få tillgång till väktartjänster skapade vi en plattform som gör det möjligt att knyta ihop väktarbolag med privatpersoner.

Med Vakta kan ditt bostadsområde få tillgång till väktartjänster som framförallt avser de gemensamma områdena såsom lekparker, gator, föreningshus eller grönområden. Eftersom vi tar bort manuella steg mellan kund och väktarbolag kan vi erbjuda ett lågt pris utan att göra avkall på professionalism eller kvalitet på tjänsten.

Ledning

Erik Forsberg
VD
Alexander Yngling
Teknisk chef
Johan Eriksson
Marknadschef

Pålitliga väktare

Vi arbetar enbart med auktoriserade väktarbolag med lång erfarenhet och utbildad personal.

Jag vill veta mer!