2560px-WTNkpng1_Andre_Gamla_tullhuset_in_Norrköping.jpg

Norrköping

Sedan slutet av 2021 finns Vakta tillgängligt i Norrköping.

Foto: Christian André

Nu är Vakta live i Norrköping

Nuvarande täckningskarta